Novosti

Stručni skup „PARAFISKALNI NAMETI – PRIJEDLOZI I PREPORUKE ZA SMANJENJE ILI UKIDANJE“

Dana 21.02.2018.godine u Bihaću je održan stručni skup na temu „Parafiskalni nameti – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje“ u organizaciji Udruženja LINK Mostar i Nezavisnog biroa za razvoj (NBR) Gradačac. Ovaj stručni skup je održan u sklopu Inicijative za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih naknada na području grada Bihaća i općine Bosanska Krupa. Inicijativa...
Read More

Skupština Udruženja LiNK

U Centru za kulturu u Mostaru održana je XVI redovita Skupština Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar na kojoj je bilo riječi o dosadašnjim aktivnostima i planovima za tekuću godinu. Skupštinom je predsjedavala Ema Badžak, a ispred tijela Udruženja LiNK izvješća su podnijeli predsjednica Nadzornog odbora Amra Vučjak, predsjednik Upravnog odbora prof. dr. Vjekoslav...
Read More

Održan sastanak projektnih partnera „Okusi Jablanice za ruralni razvoj“

U Jablanici je 23.01.2018. godine održan sastanak projektnih partnera „Okusi Jablanice za ruralni razvoj“. Projekat u partnerstvu implementiraju Udruženje žena Most iz Jablanice i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK iz Mostara. Cilj projekta je pružanje podrške održivosti ruralnih domaćinstava na području Jablanice kroz unaprjeđenje ponude tradicionalnih i zdravih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i hrane sa lokalnog područja,...
Read More

Predsjednik Tomislav Majić u Parlaonici BHT-a

Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar Tomislav Majić sudjelovao je u emisiji „Parlaonica“ koju organizira Bosanskohercegovačka radio televizija (BHT) u sali Parlamentarne skupštine BiH.
Read More

Predsjednik Majić u „Poslovnom kompasu“

Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar Tomislav Majić gostovao je u emisiji „Poslovni kompas“ u kojoj je sa urednikom i voditeljem Miljenkom Buhačem govorio o poslovnom ambijentu i mjerama ekonomskog razvoja.
Read More

Održana fokus grupa “Stručna praksa – izazov visokog obrazovanja”

BiH je u proteklih deceniju i po napustilo najviše visokoobrazovanih ljudi koji su se „trbuhom za kruhom“ otisnuli ka zapadnim zemljama, što se negativno odrazilo na domaću privredu i ekonomski razvoj.
Read More

Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja

Grad Mostar i Projekt zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlade Švicarske, pozivaju zainteresirane osobe nastanjene na području grada Mostara da se prijave za učešće u programu podrške poduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja.
Read More

MANjI NAMETI – VEĆI DOMETI POSLOVNIH SUBJEKATA U BIH

“Opterećenje poduzetnika prafiskalnim naknadama u Bosni i Hercegovini je najveće, kada se poredi sa zemljama Evropske unije, ali i sa zemljama okruženja.
Read More

Okrugli sto “Diverzifikacija kreditno-depozitnog sistema FBiH”

14.12.2017. god. u Sarajevu je  u organizacij Udruženja LiNK održan okrugli sto „Diverzifikacija kreditno-depozitnog sistema FBiH“. Suorganizator okruglog stola je Ekonomski savjet Vlade FBiH.
Read More