Croatian English French German Italian Spanish Turkish

21687550 1486930894728257 4902023598201745309 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana 29.09.2017. godine u Hotelu „Garden City“ u Konjicu održan je sastanak Stručnog tijela LEDnet Mreže.Učešće na sastanku uzeli su predstavnici članica LEDnet mreže koji će u narednom periodu preuzeti i obavljati ulogu stručno-konsultativnog tijela koje će raditi na daljnjem profiliranju, fokusiranju, aktivaciji resursa kao i na dogradnji Mreže. 

 

Fokus rada Stručnog tijela je praćenje procesa Kampanje za ubrzanje procesa registracije privrednih subjekata i Kampanje za smanjenje parafiskalnih nameta s ciljem rasterećenja poslovanja privrednih subjekata i stvaranja boljeg poslovnog okruženja. 

Sastanak je održan u okviru Programa Održivosti Civilnog Društva u BiH (CSSP) koji finansira USAID. 

 

NAŠI PARTNERI

Galerija