Croatian English French German Italian Spanish Turkish

IMG 1278e64363a489aa37803f88166fb7b9 V

Dana 21.11.2017.godine u Bihaću je održana fokus grupa „Parafiskalni nameti – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje“ u organizaciji Udruženja LINK Mostar i Nezavisnog biroa za razvoj Modriča. Ova fokus grupa je održana u sklopu Inicijative za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih naknada na području grada Bihaća.Inicijativa je pokrenuta u 10 općina BiH i provodi u sklopu projekta: “Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta”, finansiranog od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH  (CSSP program).

Učešće na fokus grupi su uzeli predstavnici Grada Bihaća, privatnog i nevladinog sektora. Predstavnici Grada Bihaća su ovom prilikom potvrdili svoj interes za učešćem u inicijativi i uključenjem na platformu www.poslovnookruzenje.ba gdje će imati priliku da koriste bazu podataka kako bi što bolje kreirali prijedloge za naknade za sve vrste djelatnosti. Nakon vrlo interaktivne i produktivne diskusije došlo se do zaključka da se komunalne naknade moraju smanjiti, ali tako da se ne ugrozi izvršenje Programa zajedničke komunalne potrošnje. 

IMG 453492fc6059b1c40645af4d9052ef6c V

 

NAŠI PARTNERI

Galerija