Croatian English French German Italian Spanish Turkish

Prvo radno iskustvo u LiNK-u

U Mostaru je potpisan ugovor o saradnji  na području stručnog obučavanja između Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Nacionalnog restorana „MM“ i Udruženja Progres iz Sarajeva. Više...

Udruženje LiNK na Sajmu - Volontiraj i ti

Na Španskom trgu u Mostaru održan je sajam pod nazivom – „Volontiraj i ti“. Organizatori, Fondacija Mozaik u saradnji sa Ambasadom SAD-a, imali su cilj da promovišu organizacije koje kontinuirano rade u službi društva. Više...

Razvoj turističkog proizvoda

U cilju doprinosa  povećanju ponude outdoor turizma u području jugoistočne Hercegovine, 14.6. i 15.6. 2016. u Trebinju  je provedena obuka za jačanje kapaciteta  individualnih lokalnih aktera za razvoj turističkog proizvoda. Više...

Projekt TERRA - Putovi meda kroz Durmitor i Hercegovinu u Mostaru povezuje teorijsko znanje i praktični rad tipičnih hercegovačkih proizvoda

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Savez pčelarskih organizacija Crne Gore, zajedno sa svojim partnerima Udruženjem „Okusi Hercegovinu“ iz Mostara i Centrom za inicijative iz oblasti održivog turizma iz Crne Gore, organizirali su u hotelu Mostar dvodnevni „Trening za općine i više razine… Više...

Plava staza Via Dinarica

U Dubrovniku, 17.5.2016. se održava sastanak B2B između turističkih operatora i agencija iz BiH i Hrvatske sa ciljem kreiranja turističkih ponuda koje povezuju pješačke i biciklističke staze Plave Via Dinarica staze u jugoistočnoj Hercegovini i Elafitskim otocima, sa glavnim turističkim  atrakcijama i lokalnim turističkim resursima… Više...

Poziv: Obuka za Markiranje i održavanje staza

NOVI TERMIM OBUKE: Markiranje i održavanje staza 3.6., 4.6. i 5.6.2016. Potreba za certificiranim markiraocima planinarskih i pješačkih staza je sve više izražena, posebno zbog povećane posjete našim planinama, kao i nižim predjelima. Ovakvim obukama stiču se osnovna znanja o trasiranju i obilježavanju staza, kako… Više...

Poziv: Obuka za vodiče u brdskom biciklizmu

Biciklistički izleti u prirodu sve više postaju popularni, pa otuda i potreba za obučenim biciklističkim vodičima.  Stoga smo organizovali obuku za biciklističke vodiče kojom se stiču temeljna znanja o vođenju biciklista rekreativaca, o kvalitetnijoj prezentaciji naših staza i područja, te o umijeću primjerenog reagovanja na… Više...

Oprema za selektivno sabiranje i valorizaciju korisnog krutog otpada ustupljena Općini Jablanica

Danas je u Općini Jablanica potpisan ugovor o ustupanju opreme i infrastrukture za selektivno sabiranje i valorizaciju korisnog krutog otpada između Udruženja LiNK iz Mostara kao vlasnika opreme  stečene donacijom od Cospe-a ( talijanske nevladine organizacije) u okviru realizacije projekta“ Sistemi upravljanja otpadom iz preduzeća“… Više...

NAŠI PARTNERI

Galerija