Croatian English French German Italian Spanish Turkish

Misija

LiNK, Udruženje poduzetnika i Centar usluga, nastoje biti pokretači lokalnog ekonomskog razvoja, putem udruživanja, zastupanja interesa poduzeća i poduzetnika, kao i ponude kvalificiranih usluga. LiNK podržava postojeća i nova poduzeća.

Vizija

Činimo tim poduzetnika i konsultanata za organizaciju koja je:

  • Zastupnička: šireći članstvo udruženja uključujući proizvodne i kvalificirane uslužne djelatnosti.
  • Samoodrživa: pružanjem usluga, vođenjem lokalnih i međunarodnih projekata i kroz naplatu članarina.
  • Kompetentna: pružajući kvalificirane usluge.
  • Pokretač razvoja: kroz našu prisutnost u lokalnim i međunarodnim institucijama, gdje se odlučuju politike lokalnog i regionalnog razvoja

 

Čitano 3710 puta

NAŠI PARTNERI

Galerija