Croatian English French German Italian Spanish Turkish

LiNK

Projekat: Koalicija za jači glas male privrede

Projekat „Koalicija za jači glas male privrede“ nosilac Udruženje LiNK u saradnji sa partnerima Nezavisni biro za razvoj – (NBR) Gradačac, Udruga poduzetnika i poslodavaca - (UPIP) Žepče, Centar za promociju lokalnog razvoja - (PLOD) Bihać, Udruženje drvoprerađivača - (DRVO-PD) Prijedor i nevladina organizacija COSPE iz Italije.

Projekt finansirala Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2012), a sufinansiralo Federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, te partneri.

Cilj projekta: djelovanjem mreže OCD ubrzati reforme za poboljšanje poslovnog okruženja u skladu sa EU aktom za mala i srednja preduzeća (Small Business Act).

Period implementacije dec. 2012. – aug.2014.

Više...

Jačanje lokalne demokracije LOD III

U okviru projekta UNDP-a "Jačanje lokalne demokracije" LOD III, kojeg je finansirala Europska unija iz sredstava za pretpristupnu pomoć (IPA), Udruženje LiNK je implementiralo dva projekta na području Općine Čapljina i to: Jačanje socio-ekonomske uloge žene i Jačanje kapaciteta OCD s područja Općine Čapljina i Promocija volonterskog rada i inicijativa mladih s područja Općine Čapljina.

Period implementacije april 2013. - maj 2014.

Više...

LED NET

LED NET – inicijativa za stvaranje mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH, koji finansiran od Delegacije EU BiH, implementiran juni 2011- juni 2013.

Nosilac projekta PLOD Bihać, partneri: Udruženje LiNK, NBR Gradačac, Udruženje UPIP Žepče i CRH Trebinje.

Opći cilj projekta je potaknuti umrežavanje i jačanje civilnog društva u sektoru LED / RED u BiH, te obezbjediti njihovu dugoročnu saradnju, razmjenu znanja i iskustava.

Specifični cilj je da se uspostavi efikasna i funkcionalna koalicija nevladinih organizacija, koja će postati ravnopravan sudionik u procesu LED / RED u našoj zemlji kroz razvoj kapaciteta, uključenosti i koaliciju najmanje 5 nevladinih organizacija i uspostavljanje dijaloga sa relevantnim vladinim predstavnicima na svim nivoima vlasti.

Više...

NAŠI PARTNERI

Galerija