Croatian English French German Italian Spanish Turkish

LiNK

Projekat: Druga šansa

Projekat "Druga šansa" finansiran od strane DVV International, implementiran u periodu februar-septembar 2012. Nosilac projekta je Udruženje LiNK.

Ciljevi: Kroz saradnju obrazovnog sistema i MSP sektora unaprijediti znanja i vještine nezaposlenih osoba i osoba pod rizikom od otkaza; Pomoć nezaposlenim osobama u procesu traženja zaposlenja.

Korisnici projekta: nezaposlene osobe registrirane kod službe za zapošljavanje HNK, identificirane kao teško zapošljive kategorije, i to osobe starosne dobi od 18 do 40 godina, socijalno ugrožene osobe, osobe pod rizikom od otkaza;

Realizirane aktivnosti: Analiza potreba na tržištu rada HNK/Ž u metalnom sektoru; Organizacija 3 mjesečne obuke za varioce (REL, CO2 i TIG postupak) za ukupno 11 korisnika sa područja HNK.

Unaprijeđena saradnja obrazovnog sistema i MSP sektora kroz aktivnosti organizacije strukovne obuke, nezaposlene osobe stekle znanja i vještine potrebne na tržištu rada.

Više...

Projekt: Manje korupcije, više radnih mjesta

Projekt "Manje korupcije, više radnih mjesta" finansiran od Delegacije EU BiH, implementiran feb.2011- okt.2012.

Nosilac projekta NBR Gradačac, partneri Udruženje LiNK i PLOD Bihać. Opći cilj ovog projekta je da se ubrza reforma ključnih vladinih institucija (njihove programe, projekte i procedure), poboljša njihov rad aktivnim uključenjem i sudjelovanjem nevladinih organizacija civilnog društva.

Ciljna grupa: Vijeće ministara BiH (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa), Vlada FBiH,- dva ministarstva RS, FBiH i USK uredi za zapošljavanje, 3 kantonalne vlade (nadležna ministarstva), 6 entitetskih i kantonalnih parlamenata, 20 nevladinih organizacija koje se bave razvojem MSP i poduzetništva, 4 općine, razvojne banke FBiH. Krajnji korisnici projekta su mala i srednja preduzeća, udruženja poduzetnika, sindikata i nezaposlenih građana.

Više...

Projekt: People Organize Prevention of Waterflow – POPoWO

Projekt „People Organize Prevention of Waterflow – POPoWO“- finansiran od Delegacije EU BiH, implementiran dec.2010. - jun 2012. LiNK- voditelj projekta, partneri LDA Mostar i CRH Trebinje.

Opći cilj projekta je jačanje uloge civilnog društva u pokretanju dijaloga na području Popovog polja za konsolidaciju političkog učešća i zastupljenosti poljoprivrednika, žena i muškarca podjednako.

Specifični ciljevi su:

  1. da bi se olakšala komunikacija među ključnim akterima na području Popovog što se tiče poplava poljoprivrednog zemljišta;
  2. za stvaranje neformalne mreže širokog spektra zainteresiranih strana za izgradnju prema konsenzusu o spornom području u Popovom polju;
  3. Povećati političku zastupljenost i sudjelovanje poljoprivrednika, poljoprivrednih udruženja, zadruga i MSP u Popovom polju.
Više...

NAŠI PARTNERI

Galerija