Croatian English French German Italian Spanish Turkish

LiNK

Mala škola šminke

Usluge

 Naše usluge su integrirane i čine jedinstven skup zajedno sa zastupanjem poduzetnika.

Centar usluga Udruženja LiNK nudi sljedeće usluge:

poslovni savjeti:

 • Savjetodavna pomoć pri registraciji privrednih subjekata (vidi dokument)
 • Pomoć pri izradi aplikacija za grant sredstva
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih projekata za kreditna/grant sredstva i dr. namjene
 • Pomoć poduzećima putem raznih projekata koje udruženje implementira usmjerenih na razvoj poduzetništva
 • Informacije o javim pozivima, natječajima, programima poticaja razvoju, te edukacijama

obuka/kursevi

 • za nove poduzetnike (Pokreni svoj posao!)
 • za unapređenje poduzetničkih sposobnosti
 • stručne obuke po potrebi poduzeća
 • Strukovne obuke za nezaposlene osobe u skladu sa potrebama tržišta rada.

krediti

 • kreditiranje iz fonda LiNK-a
 • uslovi za odobravanje kredita
 • formulari za popunjavanje
 • poslovni kontakti sa inostranim poduzećima:
 • traženje klijenata/dobavljača
 • pravljenje ponuda/zahtjeva za opremu, proizvode, usluge i ostalo
 • prevod dokumenata ITA/BIH/ENG

prilog: poslovni kontakti BiH-Srbija

promocija poduzeća:

 • prezentacija poduzeća na LiNK-ovoj web stranici
 • učestvovanje na sajmovima, i ostalim skupovima

tržište rada, CV (životopis)

Prilozi:

 

Više...

Kreditna strategija LinK-a

KREDITNI GARANCIJSKI FOND (KGF) ILI GARANCIJSKA SHEMA (GS) LiNK je shema Udruženja LiNK koja ima za cilj da svojim fondom osigura članovima garancije za kredite, koje žele da uzmu u banci koja je potpisnik sporazuma.

NAMJERA

 • Podsticanje razvoja male privrede
 • Podsticanje investicija
 • Otvaranje novih radnih mjesta

DJELATNOST

 • Davanje garancija na 50% od traženog iznosa kredita
 • Promocija
 • Stručna pomoć

PREDNOSTI ZA SVE UKLJUČENE!!!

ČLANOVI

 • Lakši pristup kreditu
 • Povoljniji uslovi kreditiranja (kamate, provizije, osiguranje)
 • Savjetovanje i priprema zahtjeva za kredit

GARANCIJSKA SHEMA LiNK

 • Jasno dogovorena pravila
 • Podrška poduzetništvu
 • Jačanje snage pregovaranja
 • Uvećanje kreditnog fonda BANKE
 • Širenje opsega komintenata
 • Provjereni uzimaoci kredita - komintenti
 • Dobro ime u lokalnoj zajednici
 • Novi proizvod na tržištu
 • Podjela rizika

POSTUPAK DODJELJIVANJA GARANCIJA

 • Poduzetnik dolazi sa zahtjevom za kredit u kreditni ured Centra usluga LiNK
 • Služba za garancije, po potrebi, dorađuje poslovni plan, pravi analizu klijenta i poduzetničkog projekta radi predstavljanja najpovjerljivih klijenata Garanciskom odboru Udruženja LiNK
 • Garancijski odbor Udruženja LiNK razmatra detaljno zahtjeve koje je služba za garancijski Fond ocijenila pozitivnim, te odobrava definitvno kreditne zahtjeve i prezentira banci.
 • Banka pregledava zahtjeve i izdaje kredit
 • Banka realizuje monitoring na kredit

 

Više...

NAŠI PARTNERI

Galerija