Croatian English French German Italian Spanish Turkish

Održivost civilnog društva (CSSP) je petogodišnji (2013-2018) program kojeg finansira USAID, a provode Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) fokusiran na tri ključne oblasti:

  • Jačanje legitimiteta organizacija civilnog društva (OCD) da bi mogle biti istinski predstavnici građana
  • Jačanje stručnosti i profesionalizma organizacija civilnog društva
  • Povećanje uticaja organizacija civilnog društva na politike javnog sektora kao i uticaja na radne uslove civilnog društva

LiNK je u partnerstvu sa NBR-om ( Nezavisni biro za razvoj) Gradačac/Modriča odabran za partnera / koordinatora sektora politike ekonomskog razvoja u BiH.

Čitano 905 puta
Ocijeni
(0 glasova)

NAŠI PARTNERI

Galerija