Croatian English French German Italian Spanish Turkish

LiNK Mostar

Sastanak na temu Javno-privatnog partnerstva

Dana 12.10.2017. godine u prostorijama Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK održan je radni sastanak na temu „Unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira iz područja javno-privatnog partnerstva u HNK.  Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja LiNK - gosp. Tomislav Majić i gđa. Alisa Gekić, predstavnici Agencije za privatizaciju – gosp. Dragan Bevanda, gosp. Kenan Memić i gosp. Hajdar Ismet kao i predstavnici Agencije za investicije i konkurentnost – gosp. Slavko Čolak i gosp. Domagoj Dodig.

1 jpp

Predstavnici Agencije za investicije i konkurentnost predstavili su projekt „TAIEX Expert Mission on te Legal and Institutional Framework for Public-Private Partnership (PPP)“. Cilj projekta je analiza i ocjena postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira u HNK, identifikacija mogućih prepreka u procesima pripreme, nabave i provedbe projekta javno-privatnog partnerstva (JPP), te izrada preporuka za poboljšanje okvira JPP s ciljem podizanja razine javnih investicija. Također su predstavljeni i osnovni elementi javno-privatnog partnerstva u zemljama EU, kao i iskustvo Republike Hrvatske u provedbi navedenog projekta.

Održana je interaktivna diskusija s ciljem razjašnjenja ključnih pitanja i identificiranih prepreka. Predstavnici Udruženja LiNK su tokom sastanka zastupali interese svojih članova, privrednika, MSP. U tom pravcu, istaknut je problem finansija, kao ključna prepreka u realizaciji ovakvih projekata. Razmatrane su mogućnosti korištenja kombiniranog financiranja prilikom realizacije JPP projekata, što bi moglo pomoći u prevazilaženju ovog problema. Također, kao značajan problem je istaknut spor proces dobijanja građevinske dozvole, što ometa provođenje aktivnosti po radnom planu. 

2 jpp

Više...

ClearHum - Unaprijedite svoje poslovanje

Lanac65mm

U četvrtak, 5.10.2017. godine, s početkom u 12.00 h je održana prezentacija za članove Udruženja LiNK s ciljem predstavljanja novih načina za efikasnije poslovanje. Gđa. Dragana Parmać, ispred komanditnog društva ClearHum, prisutnima je predstavila osnovne informacije o poslovanju i upotrebi novog načina za prebijanje dugova. 

Više...

Konferencija "Novi put razvoja FBiH – Plava knjiga"

01

U Sarajevu je 04.10.2017. godine održana zajednička konferencija Vijeća stranih investitora BiH, Vlade FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH pod nazivom „Novi put razvoja FBiH – Plava knjiga“. Cilj konferencije je predstavljanja nacrta Plave knjige kao svojevrsne kompilacije konkretnih mjera koje bi Vlada FBiH trebala poduzeti kako bi stvorila novi model rasta FBiH.

Više...

NAŠI PARTNERI

Galerija