Croatian English French German Italian Spanish Turkish

Realizirani projekti (38)

Projekat: Koalicija za jači glas male privrede

Projekat „Koalicija za jači glas male privrede“ nosilac Udruženje LiNK u saradnji sa partnerima Nezavisni biro za razvoj – (NBR) Gradačac, Udruga poduzetnika i poslodavaca - (UPIP) Žepče, Centar za promociju lokalnog razvoja - (PLOD) Bihać, Udruženje drvoprerađivača - (DRVO-PD)… Više...

Jačanje lokalne demokracije LOD III

U okviru projekta UNDP-a "Jačanje lokalne demokracije" LOD III, kojeg je finansirala Europska unija iz sredstava za pretpristupnu pomoć (IPA), Udruženje LiNK je implementiralo dva projekta na području Općine Čapljina i to: Jačanje socio-ekonomske uloge žene i Jačanje kapaciteta OCD… Više...

LED NET

LED NET – inicijativa za stvaranje mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH, koji finansiran od Delegacije EU BiH, implementiran juni 2011- juni 2013. Nosilac projekta PLOD Bihać, partneri: Udruženje LiNK, NBR Gradačac, Udruženje UPIP Žepče i CRH Trebinje. Opći… Više...

Projekat: Druga šansa

Projekat "Druga šansa" finansiran od strane DVV International, implementiran u periodu februar-septembar 2012. Nosilac projekta je Udruženje LiNK. Ciljevi: Kroz saradnju obrazovnog sistema i MSP sektora unaprijediti znanja i vještine nezaposlenih osoba i osoba pod rizikom od otkaza; Pomoć nezaposlenim… Više...

Projekt: Manje korupcije, više radnih mjesta

Projekt "Manje korupcije, više radnih mjesta" finansiran od Delegacije EU BiH, implementiran feb.2011- okt.2012. Nosilac projekta NBR Gradačac, partneri Udruženje LiNK i PLOD Bihać. Opći cilj ovog projekta je da se ubrza reforma ključnih vladinih institucija (njihove programe, projekte i… Više...

Projekt: People Organize Prevention of Waterflow – POPoWO

Projekt „People Organize Prevention of Waterflow – POPoWO“- finansiran od Delegacije EU BiH, implementiran dec.2010. - jun 2012. LiNK- voditelj projekta, partneri LDA Mostar i CRH Trebinje. Opći cilj projekta je jačanje uloge civilnog društva u pokretanju dijaloga na području… Više...

NAŠI PARTNERI

Galerija