Croatian English French German Italian Spanish Turkish

Projekt "Manje korupcije, više radnih mjesta" finansiran od Delegacije EU BiH, implementiran feb.2011- okt.2012.

Nosilac projekta NBR Gradačac, partneri Udruženje LiNK i PLOD Bihać. Opći cilj ovog projekta je da se ubrza reforma ključnih vladinih institucija (njihove programe, projekte i procedure), poboljša njihov rad aktivnim uključenjem i sudjelovanjem nevladinih organizacija civilnog društva.

Ciljna grupa: Vijeće ministara BiH (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa), Vlada FBiH,- dva ministarstva RS, FBiH i USK uredi za zapošljavanje, 3 kantonalne vlade (nadležna ministarstva), 6 entitetskih i kantonalnih parlamenata, 20 nevladinih organizacija koje se bave razvojem MSP i poduzetništva, 4 općine, razvojne banke FBiH. Krajnji korisnici projekta su mala i srednja preduzeća, udruženja poduzetnika, sindikata i nezaposlenih građana.

Čitano 1375 puta
Ocijeni
(0 glasova)

NAŠI PARTNERI

Galerija