Croatian English French German Italian Spanish Turkish

LED NET – inicijativa za stvaranje mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH, koji finansiran od Delegacije EU BiH, implementiran juni 2011- juni 2013.

Nosilac projekta PLOD Bihać, partneri: Udruženje LiNK, NBR Gradačac, Udruženje UPIP Žepče i CRH Trebinje.

Opći cilj projekta je potaknuti umrežavanje i jačanje civilnog društva u sektoru LED / RED u BiH, te obezbjediti njihovu dugoročnu saradnju, razmjenu znanja i iskustava.

Specifični cilj je da se uspostavi efikasna i funkcionalna koalicija nevladinih organizacija, koja će postati ravnopravan sudionik u procesu LED / RED u našoj zemlji kroz razvoj kapaciteta, uključenosti i koaliciju najmanje 5 nevladinih organizacija i uspostavljanje dijaloga sa relevantnim vladinim predstavnicima na svim nivoima vlasti.

Čitano 1775 puta
Ocijeni
(0 glasova)

NAŠI PARTNERI

Galerija