Croatian English French German Italian Spanish Turkish

Realizirani projekti (38)

MOstar.STrategies and Activities to Realize Training in Videojournalism

"MOstar.STrategies and Activities to Realize Training in Videojournalism" / MO.START-V (2010-2011).Cilj projekta je osposobiti mlade ljude na profesionalan način u području nezavisnog video novinarstva, kao sredstva za poticanje dijaloga i interkulturalne razmjene. Više...

Uspostavljanje Regionalnog poduzetničkog centra u Hercegovini

"Uspostavljanje Regionalnog poduzetničkog centra u Hercegovini" / RPC Hercegovina (2007-2009), finansiran od Delegacije Europske komisije BiH i općina Trebinje i Jablanica, te talijanske org. COSPE. Cilj projekta je podrška sektoru malih i srednjih preduzeća u regiji Hercegovina, putem stvaranja povoljnijeg… Više...

Projekt: Posao i Poduzetništvo u Mostaru

Projekt "Posao i Poduzetništvo u Mostaru" na području Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, je implementiran od 10/2007 – 10/2009. Cilj projekta je podrška zapošljavanju mladih ljudi kroz poboljšanje njihovih profesionalnih kompetencija. Projekt je finansiran od UniCredit fondacije, a implementator projektnih aktivnosti je Udruženje… Više...

Program: Poboljšanje položaja djece i mladih u BiH

Implementiran je od strane privremeno udruženih pet talijanskih NVO-a: CESVI, COSV, INTERSOS, MOVIMONDO, sa CISP-om kao vodećom organizacijom, finansiran je od strane talijanske Kooperacije - Ministarstva inostranih poslova Republike Italije. U Okviru ovog programa, Udruženje LiNK je otpočelo sa realizacijom… Više...

Projekt: Euro - Adriatic Cultural Network

Udruženje LiNK je u saradnji sa talijanskom pokrajinom Ancona implementirao projekt „Euro - Adriatic Cultural Network“, koji ima za cilj razvoj opće kulturalne politike na euro-jadranskom području, zahvaljujući osnivanju jedne stabilne mreže javnih i privatnih organizacija, koje bi bile u… Više...

Projekt: Valorizacija i širenje kreditnih inicijativa u korist razvoja MSP u Bosni i Hercegovini

Pilot projekt je finansiran od strane talijanske Regije Toskana, a kojeg implementira Udruženje LiNK u saradnji sa Kreditnim konzorcijem Artigiancredito Toscano. Projektom je predviđena izrada studije «Procjena podrške malim i srednjim poduzećima (MSP) u regiji Hercegovina», kao i obuka u… Više...

NAŠI PARTNERI

Galerija