Croatian English French German Italian Spanish Turkish

Realizirani projekti (38)

Poticaj poduzetništvu

U okviru programa “Poticaj poduzetništvu» kojeg je finansiralo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, LiNK je realizirao projekat "Podrška osnivanju malih preduzeća putem obuka" u kojem su realizirane dvije obuke ("Pokreni svoj posao" i “Osnovna znanja iz IT za korištenje… Više...

Lokalni uslužni centri za pomoć i usluge poduzećima

Mreža CLAS - Lokalni uslužni centri za pomoć i usluge poduzećima, finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Italije. Cilj projekta je promovirati i realizirati mrežu lokalnih centara za pomoć i usluge malim i srednjim poduzećima na području zemalja: Rumunija, Srbija… Više...

Pružanje podrške za ekonomsku stabilnost

Projekat pružanja podrške manjinskom povratku u BiH kroz pružanje podrške za ekonomsku stabilnost, finansiran od USAID, a implementator je IRC sa lokalnim partnerom Udruženjem LiNK za područje Mostara. Trajanje projekta od 09/2003. do 06/2004. Više...

Projekat: Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju mladih osoba

Projekat: "Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju mladih osoba i uključenje mladih u projekte lokalnog ekonomskog razvoja" finansiran od Ireland Aid. Trajanje projekta od 01/09/2003. do 15/10/2003. Više...

Institutional building za podršku ekonomskom razvoju na području Mostara

Projekat finansiran od Ministarstva vanjskih poslova Italije i Regije Toskana. Projektom se podržava razvoj poduzetništva, osnivanje i razvoj malih preduzeća putem niza aktivnosti (obuke, razmjena iskustava sa talijanskim firmama, povoljno kreditiranje, promocija), razvoj udruženja poduzetnika i usluga. Trajanje projekta od… Više...

Cards 2002 integrated return project Southerm BiH 2002-2003

Capacity Building, budžetska linija „Cards 2002 integrated return project Southerm BiH 2002-2003“, sa DRC (Danish Refuge Council), finansirano od EU. Trajanje projekta od 01/2003. do 06/2004. Više...

NAŠI PARTNERI

Galerija