Croatian English French German Italian Spanish Turkish

Usluge

 Naše usluge su integrirane i čine jedinstven skup zajedno sa zastupanjem poduzetnika.

Centar usluga Udruženja LiNK nudi sljedeće usluge:

poslovni savjeti:

 • Savjetodavna pomoć pri registraciji privrednih subjekata (vidi dokument)
 • Pomoć pri izradi aplikacija za grant sredstva
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih projekata za kreditna/grant sredstva i dr. namjene
 • Pomoć poduzećima putem raznih projekata koje udruženje implementira usmjerenih na razvoj poduzetništva
 • Informacije o javim pozivima, natječajima, programima poticaja razvoju, te edukacijama

obuka/kursevi

 • za nove poduzetnike (Pokreni svoj posao!)
 • za unapređenje poduzetničkih sposobnosti
 • stručne obuke po potrebi poduzeća
 • Strukovne obuke za nezaposlene osobe u skladu sa potrebama tržišta rada.

krediti

 • kreditiranje iz fonda LiNK-a
 • uslovi za odobravanje kredita
 • formulari za popunjavanje
 • poslovni kontakti sa inostranim poduzećima:
 • traženje klijenata/dobavljača
 • pravljenje ponuda/zahtjeva za opremu, proizvode, usluge i ostalo
 • prevod dokumenata ITA/BIH/ENG

prilog: poslovni kontakti BiH-Srbija

promocija poduzeća:

 • prezentacija poduzeća na LiNK-ovoj web stranici
 • učestvovanje na sajmovima, i ostalim skupovima

tržište rada, CV (životopis)

Prilozi:

 

NAŠI PARTNERI

Galerija