Croatian English French German Italian Spanish Turkish

Kreditna strategija LinK-a

KREDITNI GARANCIJSKI FOND (KGF) ILI GARANCIJSKA SHEMA (GS) LiNK je shema Udruženja LiNK koja ima za cilj da svojim fondom osigura članovima garancije za kredite, koje žele da uzmu u… Više...

Kreditna linija za poljoprivredne proizvođače

Udruženje LiNK je u suradnji sa NVO UCODEP, UniCredit Bank d.d. i Udruženjem Okusi Hercegovinu uspostavilo novu kreditnu liniju za poljoprivredne proizvođače sa područja regije Hercegovina. Ugovor o suradnji između… Više...

Kreditna linija za mlade

U okviru programa „Poboljšanje položaja djece i mladih u BiH „ koji je implementiran od strane privremenog udruženja pet talijanskih NVO-a: CESVI, COSV, INTERSOS, MOVIMONDO, sa CISP-om kao vodećom organizacijom,… Više...

Kreditna linija - MALA PRIVREDA

Sa Universal bankom, sada UNICREDIT bankom smo 20.04.2004. potpisali ugovor o zajedničkom kreditiranju poduzetnika sa područja Regije Hercegovina, a radi se o kreditnoj liniji „MALA PRIVREDA“. Ukupna vrijednost fonda za… Više...

NAŠI PARTNERI

Galerija