Croatian English French German Italian Spanish Turkish

KREDITNI GARANCIJSKI FOND (KGF) ILI GARANCIJSKA SHEMA (GS) LiNK je shema Udruženja LiNK koja ima za cilj da svojim fondom osigura članovima garancije za kredite, koje žele da uzmu u banci koja je potpisnik sporazuma.

NAMJERA

 • Podsticanje razvoja male privrede
 • Podsticanje investicija
 • Otvaranje novih radnih mjesta

DJELATNOST

 • Davanje garancija na 50% od traženog iznosa kredita
 • Promocija
 • Stručna pomoć

PREDNOSTI ZA SVE UKLJUČENE!!!

ČLANOVI

 • Lakši pristup kreditu
 • Povoljniji uslovi kreditiranja (kamate, provizije, osiguranje)
 • Savjetovanje i priprema zahtjeva za kredit

GARANCIJSKA SHEMA LiNK

 • Jasno dogovorena pravila
 • Podrška poduzetništvu
 • Jačanje snage pregovaranja
 • Uvećanje kreditnog fonda BANKE
 • Širenje opsega komintenata
 • Provjereni uzimaoci kredita - komintenti
 • Dobro ime u lokalnoj zajednici
 • Novi proizvod na tržištu
 • Podjela rizika

POSTUPAK DODJELJIVANJA GARANCIJA

 • Poduzetnik dolazi sa zahtjevom za kredit u kreditni ured Centra usluga LiNK
 • Služba za garancije, po potrebi, dorađuje poslovni plan, pravi analizu klijenta i poduzetničkog projekta radi predstavljanja najpovjerljivih klijenata Garanciskom odboru Udruženja LiNK
 • Garancijski odbor Udruženja LiNK razmatra detaljno zahtjeve koje je služba za garancijski Fond ocijenila pozitivnim, te odobrava definitvno kreditne zahtjeve i prezentira banci.
 • Banka pregledava zahtjeve i izdaje kredit
 • Banka realizuje monitoring na kredit

 

Čitano 1960 puta
Ocijeni
(0 glasova)

NAŠI PARTNERI

Galerija