Croatian English French German Italian Spanish Turkish

VRSTE OBUKA

U sklopu Udruženja LiNK rade konsultanti sa iskustvom za obuke (treninge), uz podršku vanjskih saradnika za određene stručne teme.

Nude se sljedeće obuke:

  • Obuka za nove poduzetnike (Pokreni svoj posao!)
  • Obuka za unapređenje poduzetničkih sposobnosti
  • Stručne obuke po potrebi poduzeća
  • Strukovne obuke za nezaposlene osobe u skladu sa potreba tržišta rada.

NAŠI PARTNERI

Galerija