Croatian English French German Italian Spanish Turkish

Pružanje konsultantskih usluga kroz vaučer shemu treninga i savjetovanja za poslovne subjekte

Uposlenici Udruženja LiNK su certificirani konsultanti Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu (REDAH), projekta EURELSMED i FIRMA projekta za pružanje konsultantskih usluga kroz vaučer shemu treninga i savjetovanja za poslovne subjekte… Više...

Savjetovanje pri registraciji privredne djelatnosti

Savjetovanje pri registraciji privredne djelatnosti Registracija djelatnosti,  Postupak osnivanja i reg. privrednog društva,  Način osnivanja i registracije d.o.o.,  Postupak nakon registracije kod suda,  Tabelarni prikaz potrebne dokumentacije za reg. i… Više...

Konsultantske usluge izrade poslovnih planova i investicijskih projekata

U našem Centru usluga LiNK možete dobiti uslugu Izrada poslovnog plana. Korisnici ove usluge mogu biti: investitori menadžment i zaposleni vlasnici kupci druge zainteresirane strane U dosadašnjoj praksi smo izrađivali… Više...

NAŠI PARTNERI

Galerija