18. Skupština Udruženja LiNK

U Mostaru je, 02.12.2019. godine održana 18. Skupština Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK
Mostar, kojoj su prisustvovali upravni organi i članovi Udruženja LiNK.

Prof.dr. Vjekoslav Domljan, predsjednik Upravnog odbora Udruženja LiNK i gđa. Amra Vučijak,
predsjednica Nadzornog odbora LiNK su ovom prilikom predstavili rad Udruženja kao i rad
upravnih organa te istakli impozantne rezultate ostvarene u proteklom periodu.

Gđa. Alisa Gekić, direktorica Centra usluga LiNK se osvrnula na strateške principe djelovanja,
ističući kako je LiNK u proteklih 18 godina konstantno jačao svoj uticaj na polju ekonomskog
razvoja. Sa prvobitnog fokusa na regiju Hercegovine, LiNK je danas proširio uticaj na područje cijele
BiH te uspostavio regionalnu i međunarodnu saradnju u Jugoistočnoj i Centralnoj Evropi. Kroz
članstvo u tijelima Vlade FBiH, savjetodavnim tijelima kantonalnih vlada, ministarstava i jedinica
lokalne samouprave te tijelima uspostavljenih od strane Delegacije Europske unije i stranih
predstavništava u BiH, LiNK je ostvario saradnju i uticaj na različite interesne skupine pred kojima
zagovara i promoviše interese svojih članova tj. interese malih i srednjih preduzeća.


Sa članovima, preduzetnicima iz različitih privrednih grana sa područja Hercegovine, je
razgovarano o poslovanju malih i srednjih preduzeća te preprekama sa kojima se susreću u
svakodnevnom radu. Ovom prilikom identifikovani su ključni problemi MSP te usaglašeni pravci
zagovaranja i podizanja svijesti prema nadležnim institucijama.

Istaknuto je kako će se LiNK u narednom periodu fokusirati na:
– Zagovaranje za bolje poslovno okruženje, socio-ekonomsku reformu i reformu obrazovnog sistema,
– Pružanje podrške razvoju turizma kroz promociju i valorizaciju kulturne baštine,
– Unaprijeđenje sistema upravljanja otpadom,
– Jačanje kapaciteta nezaposlenih osoba i osoba koje žele pokrenuti vlastiti posao,
– Pružanje tehničke podrške novoosnovanim preduzećima, i druge aktivnosti u skladu sa strateškim
ciljevima Udruženja.

Related Posts