20 GODINA USPJEŠNOG POSTOJANJA I RADA UDRUŽENJA ZA PODUZETNIŠTVO I POSAO LINK

U Mostaru je održana Svečana Skupština Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK povodom 20 godina uspješnog djelovanja na podršci ekonomskom razvoju regije Hercegovine. Na Skupštini je izvršen osvrt na dvije decenije intenzivnog rada i izvršena čvrsta volja za nastavak rada u budućnosti.

80 projekata i 8 miliona Eura uloženo u razvoj domaće privrede

U radnom dijelu Skupštine, direktorica Centra usluga, Alisa Gekić predstavila je ključna postignuća Udruženja LiNK.

Naglašeno je kako Udruženje LiNK značajno poboljšava absorpcioni kapacitet za korištenje međunarodnih fondova, pri čemu je implementirano više od 80 projekata vrijednosti 8 milion EUR. Sva ta sredstva su kroz različite projekte uložena u razvoj domaće privrede.

“U okviru projekata izvršena su značajna ulaganja u razvoj male privrede koja su dovela do uspostave značajne poslovne infrastrukture za rad MSPa (dva poslovna inkubatora), nabavke specijalizovane opreme za MSP, uspostave dva reciklažna dvorišta i 48 mjesta za selekciju otpada, zatim, više od 2000 MSPa su direktni korisnici usluga, više od 3000 mladih osoba ojačalo je kapacitete za tržište rada, više od 100 novih biznisa i 1000 novih mjesta je otvoreno, mapirano je 150 km staze za pješake, modernizovana su dva muzeja, uspostavljeno je 8 prodajnih mjesta meda, prvi kreditno garancijski fond u vrijednosti 6 mil. KM, te brojni drugi rezultati na koje smo ponosni”, istakla je direktorica Gekić.

LiNK- Jedna od vodećih organizacija za ekonomski razvoj BiH

Predsjednik Udruženja LiNK, Tomislav Majić, istakao je značaj postojanja Udruženja LiNK i njegovog pozitivnog utjecaja na društvo u proteklih 20 godina djelovanja. “Sam naziv “LiNK” govori o tome da je Udruženje “VEZA” između poduzetnika i “VEZA” između privatnog i javnog sektora. Zajedno sa poduzetnicima radimo na identifikaciji problema koji se negativno odražavaju na poslovno okruženje, te predlaganju mjera i zagovaranju za realizaciju kod nadležnih institucija Vlasti svih nivoa, pri čemu imamo direktan utjecaj na donošenje i kreiranje zakonskih rješenja za rad malih i srednjih preduzeća”, naglasio je predsjednik LiNKa.

Predsjednica Skupštine Udruženja LiNK, Ema Badžak, u svom obraćanju zahvalila se mnogim međunarodnim i domaćim organizacijama na nesebičnoj podršci tokom svih godina uspješnog rada i djelovanja Udruženja LiNK.

Od ključne važnosti je raditi na ekonomskom jačanju cijele regije

Federalni ministar trgovine, Zlatan Vujanović, kazao je da javni sektor ne može da bude usamljen, te da mora imati korektiv i partnerstvo između svih aktera. “Danas je tu LiNK, koji je jedan od tih subjekata koji predstavljaju sinergiju između javnog i privatnog sektora na području Hercegovine. Svi projekti i sektori traže implementatora i nekoga ko će ih povezivati i to je upravo Udruženje LiNK već 20 godina radilo i radi, za što je potvrda nekoliko desetina miliona uspješno implementiranih projekata”, kazao je ministar Vujanović.

Prisutnima se obratio i pomoćnik ministra Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Zdravko Čerović koji je istakao da Ministarstvo ima intenzivnu i uspješnu saradnju sa Udruženjem LiNK u mnogim projektima. “Misija i vizija Ministarstva jeste stvaranje ugodnog poduzetničkog ambijenta za rast i razvoj subjekata male privrede. Smatram da su upravo ovakva Udruženja i ovakva saradnja kakvu je Ministarstvo ostvarilo sa LiNKom ono što je potrebno našem društvu. To je ono gdje spajamo i imamo sinergiju vladinih institucija, institucija koje predlažu zakonske i pod zakonske akte i sve druge dokumente koji za cilj imaju doprinošenje razvoja poduzetništva i obrta”, kazao je pomoćnik ministra Zdravo Čerović.

Gradonačelnik Grada Mostara, Mario Kordić također je naglasio važnost uloge civilnog sektora u povezivanju javnog, poslovnog i obrazovnog sistema, s ciljem uspostave regionalne saradnje, te poticanja ekonomskog i društvenog razvoja. “Drago mi je da LiNK povezuje sve te subjekte sa kojima zajedno nastupate prema višim nivoima vlasti. Od ključne je važnosti raditi na uspostavi regionalne suradnje i na ekonomskom jačanju cijele regije, a tu posebno mislim na unaprjeđenje poslovne i prometne infrastrukture”, istakao je gradonačelnik Mostara, Mario Kordić.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja LiNK, prof. dr. Vjekoslav Domljan, govorio je o budućim izazovima koji stoje pred državom, ali i poslovnom sektoru u kontekstu makroekonomskih gibanja. Predstavljajući strategiju i viziju Udruženja LiNK, prof. Domljan istakao je: “Dok svi govore od 3D, LiNK ima viziju o 5D: Digitalizacija, Dekarbonizacija, Distanciranje, Dijasporizacija” Poseban naglasak stavljen je na važnost digitalizacije poslovnog sektora: “Digitalne platforme pomažu MSPu prevazići ograničenja malog lokalnog tržišta i postići ekonomiju obima“, kazao je prof. Domljan.

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK osnovano je 2001. godine s ciljem podrške ekonomskom razvoju regije Hercegovine. Udružuje privatne poduzetnike i poduzeća koji imaju namjeru pokrenuti ili unaprijediti vlastitu djelatnost. Danas, Udruženje LiNK predstavlja jednu od vodećih organizacija za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

Related Posts