Day

19 Oktobra, 2015
EDU-LAB je projekt koji financira Europska unija s ciljem poboljšanja profesionalnih šansi mladih ljudi u Podunavlju. Polazište za razvoj novog razmišljanja jest razvoj kapaciteta. EDU-LAB okuplja partnere iz sektora visokog obrazovanja, poslovnih organizacija, nacionalnih javnih tijela i kreatora politike. Ovaj zajednički proces učenja uključivat će daljnje aktere civilnog društva. Više od 20 partnera iz 10...
Read More
Od 190 država Bosna i Hercegovina je na 175. mjestu po lakoći poslovanja. Milijuni maraka investicija gube se zbog dugotrajnog i kompliciranog procesa registracije poslovnih subjekata. Procedura je različita i u entitetima. U Republici Srpskoj traje najviše pet dana, u Federaciji oko 50. Najskuplja je u Zapadnohercegovačkom kantonu/županiji. O svemu više na: www.federalna.ba/bhs/vijest/198768   http://www.bhrt.ba/bht1-emisije/jutro-za-sve-bht1/jutro-za-sve-11-04-2017/
Read More
  Predstavnici Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar predsjednik Tomislav Majić i izvršna direktorica Alisa Gekić u Sarajevu su održali sastanak sa dr. Seadom Dizdarevićem, predstavnikom Parlamenta FBiH. Na sastanku je predstavljen CSSP program, aktivnosti LEDnet mreže kao i ažurirana Platforma za poboljšanje poslovnog okruženja (www.poslovnookruzenje.ba) Predstavljene su inicijative za izmjenu Zakona o privrednim...
Read More
Mreža za ekonomski razvoj u BiH “LEDnet” koja okuplja 27 članica, u prethodnom periodu identifikovala je preko 150 problema koje sprečavaju razvoj privrede i kreiraje više radnih mjesta. Prioritetni problemi koji sprečavaju razvoj poslovanja su: Spor proces registracije biznisa u FBiH; Neujednačene sudske prakse prilikom registracije privrednog subjekta u kantonima u FBiH; Nedosljedna provedba Zakona...
Read More