Day

5 Decembra, 2016
KREDITNI GARANCIJSKI FOND (KGF) ILI GARANCIJSKA SHEMA (GS) LiNK je shema Udruženja LiNK koja ima za cilj da svojim fondom osigura članovima garancije za kredite, koje žele da uzmu u banci koja je potpisnik sporazuma. NAMJERA Podsticanje razvoja male privrede Podsticanje investicija Otvaranje novih radnih mjesta DJELATNOST Davanje garancija na 50% od traženog iznosa kredita...
Read More
Udruženje LiNK je u suradnji sa NVO UCODEP, UniCredit Bank d.d. i Udruženjem Okusi Hercegovinu uspostavilo novu kreditnu liniju za poljoprivredne proizvođače sa područja regije Hercegovina. Ugovor o suradnji između Udruženja LiNK i UniCredit banke je potpisan 19.07.2010. godine. Kreditna linija je uspostavljena u okviru Regionalnog garancijskog fonda Udruženja LiNK, a kao aktivnost projekta „Zaštita...
Read More
U okviru programa „Poboljšanje položaja djece i mladih u BiH „ koji je implementiran od strane privremenog udruženja pet talijanskih NVO-a: CESVI, COSV, INTERSOS, MOVIMONDO, sa CISP-om kao vodećom organizacijom, a finansirano od strane talijanske Kooperacije – Ministarstva inostranih poslova Republike Italije, Udruženje LiNK je otpočelo sa realizacijom projekta „Uspostavljanje kreditne linije za mlade”, putem...
Read More
Sa Universal bankom, sada UNICREDIT bankom smo 20.04.2004. potpisali ugovor o zajedničkom kreditiranju poduzetnika sa područja Regije Hercegovina, a radi se o kreditnoj liniji „MALA PRIVREDA“. Ukupna vrijednost fonda za kreditiranje poduzetnika sa područja Regije Hercegovina iznosi 2.999.360 KM. Fond je osnovan zahvaljujući Italijanskoj nevladinoj organizaciji COSPE koja je kroz svoje projekte finansirane od strane...
Read More
Uposlenici Udruženja LiNK su certificirani konsultanti Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu (REDAH), projekta EURELSMED i FIRMA projekta za pružanje konsultantskih usluga kroz vaučer shemu treninga i savjetovanja za poslovne subjekte u sljedećim domenama: Upravljanje i organiziranje MSP Rast i razvoj MSP Financijsko i porezno savjetovanje Poslovno planiranje i strategija Poslovno financijsko planiranje
Read More
Savjetovanje pri registraciji privredne djelatnosti Registracija djelatnosti, Postupak osnivanja i reg. privrednog društva, Način osnivanja i registracije d.o.o., Postupak nakon registracije kod suda, Tabelarni prikaz potrebne dokumentacije za reg. i troškova reg. (bez troškova pravnika/advokata) REGISTRACIJA DJELATNOSTI U ovom dijelu želimo da Vam predstavimo još jednu uslugu koju nudi Udruženje LiNK. Da bi otpočeo proces...
Read More
U našem Centru usluga LiNK možete dobiti uslugu Izrada poslovnog plana. Korisnici ove usluge mogu biti: investitori menadžment i zaposleni vlasnici kupci druge zainteresirane strane U dosadašnjoj praksi smo izrađivali poslovne planove za poduzeća po zadatoj formi u okviru međunarodnih projekata, kao i za druge. Dovoljno je da se obratite u naš Centar usluga i...
Read More