Day

27 Februara, 2017
 Realizacijom Stručnog skupa na temu: „Reforma procesa registracije poslovanja u funkciji većeg broja MSP i zapošljavanja“, nastavljena je  provedba aktivnosti projekta „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ koji se provodi u sklopu PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH (CSSP program), i koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID. Stručni skup je održan...
Read More