Day

17 Aprila, 2018
U okviru projekta „“Razvoj turizma na tri jezera’ kofinansiranog iz  zajedničkog Programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal, održane su 12.04.2018. u općinama Jablanica i Prozor-Rama radionice na temu: ‘Jačanje svijesti o potencijalu turističkih resursa i razvoju turističke ponude’. Na radionicama su uzeli učešće pružatelji turističkih usluga, predstavnici...
Read More