Day

20 Aprila, 2022
U Sarajevu je 20.04.2022. godine održan promotivni događaj “Nove prilike – nova radna mjesta”, organizovan u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji finansira Evropska unija a realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je da osigura kreiranje i sprovedbu programa aktivacije i integracije...
Read More
Na osnovu Javnog poziva za zainteresirane kandidate za učešće na obukama “Pokreni/Unaprijedi svoj posao” u okviru projekta Natur BosniaHerzegovina objavljenog od strane Udruženja LiNK i Italijanske organizacije CISP, izvršena je selekcija pristiglih prijava za učešće na obukama. Finalna rang lista kandidata zajedno sa rasporedom obuka po grupama je dostupna ovdje. Rang lista kandidataPreuzmi Više informacija...
Read More