Day

8 Septembra, 2022
U skladu sa Javnim pozivom za učešće na obukama „Pokreni svoj posao“ s ciljem ostvarivanja grant i mentorske podrške u okviru projekta „Mentorstvom do snažnijih lokalnih partnerstava za zapošljavanje- LPZ MENTOR“, a na osnovu Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele grant sredstava i Odluke o imenovanju Komisije, te dodijeljenih bodova, objavljujemo finalnu rang listu korisnika...
Read More