Day

30 Novembra, 2023
Kreativne industrije se ubrzano razvijaju, a širenjem tržišta se dodatno može ubrzati njihov rast. Zahvaljujući projektu „Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica“ koji finansira EU iz programa prekogranične saradnja BiH – Crna Gora, uspostavlja se jedinstveni sistem za razmjenu informacija na tržištu rada. Nosioci sistema su akreditovani posrednici u procesu zapošljavanja zacon.ba i mojposao.me. Tokom...
Read More