Day

13 Decembra, 2023
Danas je u Mostaru održana stručno konsultativna konferencija na temu „Kako unaprijediti javno privatne konsultacije sa poduzetnicima“. Na konferenciji je kroz interaktivnu diskusiju, razgovarano o statusu javno privatnih konsultacija i poduzetničkoj infrastrukturi, predstavljene su prakse i iskustva zemalja članica Evropske unije  (Republike Hrvatske, Nizozemske i drugih zemalja) te je razgovarano o preporukama za poboljšanje napretka...
Read More