Potpisan Memorandum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom

U Mostaru je, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić 30.01.2019. godine upriličena ceremonija potpisivanja Memoranduma o saradnji između Fakulteta i organizacija sa kojima je Fakultet ostvario uspješnu saradnju na različitim poljima.

Ovom prilikom i Udruženje LiNK je, potpisivanjem Memoranduma, ozvaničilo uspješnu dugogodišnju saradnju sa Ekonomskim fakultetom. LiNK aktivno učestvuje i podržava različite događaje te omogućuje stručnu praksu i mentorstvo za studente ovog Fakulteta.

Cilj Memoranduma jeste nastavak i unapređenja saradnje na polju: unapređenja kvaliteta obrazovanja, inoviranja nastavnih planova i programa, obezbjeđenja studentske prakse i mentorstva, organizacije stručnih i naučnih skupova te mnogih drugih aktivnosti.

Related Posts