By

link
LiNK Mostar, Općina Jablanica i Općina Gornji Vakuf – Uskoplje pozivaju sve zainteresirane osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“. Obuke se organizuju u okviru projekta „LINK4StartUps“ koji se provodi u okviru programa „EU4BusinessRecovery – COVID-19 Investment Response“ koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka,...
Read More
U četvrtak, 5.10.2017. godine, s početkom u 12.00 h je održana prezentacija za članove Udruženja LiNK s ciljem predstavljanja novih načina za efikasnije poslovanje.
Read More
U Zenici održan je stručni skup „Kako unaprijediti proces registracije poslovnih subjekata u FBiH“. Na stručnom skupu predstavljeno je trenutno stanje kada je u pitanju proces registracije poslovnih subjekata u FBiH s posebnim osvrtom na komparaciju po pojedinim kantonima gdje su evidentna velika odstupanja, te kreirani prijedlozi za poboljšanje. Predstavljena je MAPA ubrzanja procesa registracije...
Read More
Stručni skup na temu “Parafiskalni nameti – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje” održan je 29.11.2016. godine u Tuzli u organizaciji Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac i Udruženja za poduzetništvo i posao LINK Mostar. Skup je okupio predstavnike Ministarstva razvoja i poduzetništva TK-a, općina, malih i srednjih preduzeća, udruženja privrednika te organizacije...
Read More
U prostorijama Općine Prozor – Rama održana je fokus grupa na temu „Analiza parafiskalnih nameta u općini Prozor – Rama“. Pored predstavnika Općine Prozor- Rama, učešće na fokus grupi uzeli su predstavnici: biznisa i njihovih udruženja, Vijeća za konkurentnost i razvoj Općine Prozor -Rama, lokalne razvojne agencije,  Agencije za informatičke i posredničke usluge FIA, te...
Read More
KREDITNI GARANCIJSKI FOND (KGF) ILI GARANCIJSKA SHEMA (GS) LiNK je shema Udruženja LiNK koja ima za cilj da svojim fondom osigura članovima garancije za kredite, koje žele da uzmu u banci koja je potpisnik sporazuma. NAMJERA Podsticanje razvoja male privrede Podsticanje investicija Otvaranje novih radnih mjesta DJELATNOST Davanje garancija na 50% od traženog iznosa kredita...
Read More
Udruženje LiNK je u suradnji sa NVO UCODEP, UniCredit Bank d.d. i Udruženjem Okusi Hercegovinu uspostavilo novu kreditnu liniju za poljoprivredne proizvođače sa područja regije Hercegovina. Ugovor o suradnji između Udruženja LiNK i UniCredit banke je potpisan 19.07.2010. godine. Kreditna linija je uspostavljena u okviru Regionalnog garancijskog fonda Udruženja LiNK, a kao aktivnost projekta „Zaštita...
Read More
U okviru programa „Poboljšanje položaja djece i mladih u BiH „ koji je implementiran od strane privremenog udruženja pet talijanskih NVO-a: CESVI, COSV, INTERSOS, MOVIMONDO, sa CISP-om kao vodećom organizacijom, a finansirano od strane talijanske Kooperacije – Ministarstva inostranih poslova Republike Italije, Udruženje LiNK je otpočelo sa realizacijom projekta „Uspostavljanje kreditne linije za mlade”, putem...
Read More
1 2 3 4