Bosna i Hercegovina na mapi svjetskog istraživanja o poduzetništvu

Predstavnici LINK Poduzetničkog centra učestvuju na godišnjoj konferenciji i predstavljanju GEM izvještaja za 2023 godinu u Maroku.

GEM je globalno akademsko istraživanje o ranoj poduzetničkoj aktivnosti koje se provodi u 49 zemalja.

LINK je ponosni član GEM porodice i nosilac istraživanja za 2024 godinu za BiH.

Ovom prilikom su ojačani istraživački kapaciteti GEM timova kroz intenzivne edukacije i pripremu za naredne GEM aktivnosti!

Tokom konferencije GEM BiH Tim održao je niz bilateralnih susreta sa GEM Hrvatska GEM Švicarska, GEM Nizozemska i brojnim drugim timovima s ciljem uspostave međunarodne saradnje.

Za više informacija posjetite: https://www.gemconsortium.org/reports/latest-global-report