Category

Novosti
GLASAJTE ZA SVOJE ŠAMPIONE OVDJE! Centar za razvoj i podršku iz Tuzle (CRP) i ove godine organizuje kampanju za izbor i dodjelu nagrade “ŠAMPIONI ZAŠTITE PRIRODE, BIH GREEN AWARDS“ u okviru projekta finansiranog od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ovom kampanjom promovišemo korisne, inovativne i kreativne pristupe očuvanju prirode i životne sredine u...
Read More
U okviru StartUp10 programa, koji ima za cilj promovirati sigurnost hrane i zapošljavanje mladih u deset (10) italijanskih partnerskih zemalja (Albanija, Alžir, Bosna i Hercegovina, Egipat, Etiopija, Jordan, Kenija, Liban, Tunis i Uganda), LINK Poduzetnički centar poziva kandidate – startup kompanije da se prijave za učešće u programu razvoja lokalnih kompanija koje posluju u sektorima...
Read More
Centar za razvoj i podršku CRP iz Tuzle u konzorciju sa Udruženjem LINK Poduzetnički centar  iz Mostara i udruženjem LIR Evolucija iz Banja Luke, u okviru projekta “BH Green Triangle” objavljuje Poziv opštinama i gradovima iz Bosne i Hercegovine, za dostavljanje prijava sa ciljem odabira jedinica lokalne samouprave za pripremu Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP). PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet...
Read More
17. aprila smo u Evori (Portugal) učestvovali na prvom sastanku eWAsTER partnerstva, koji je označio službeni početak rada na ovom međunarodnom projektu. Finansiran od strane Evropske unije, kroz Interreg Euro-MED program, eWAsTER – čije ime potiče od poruke “Sprečavanje e-otpada da zagađuje vode MEDiterana pretvaranjem otpada u resurs” – direktan je odgovor na zabrinjavajuće nisku...
Read More
Centar za razvoj i podršku iz Tuzle (CRP) i ove godine organizuje kampanju za izbor i dodjelu nagrade “ŠAMPIONI ZAŠTITE PRIRODE, BIH GREEN AWARDS“ u okviru projekta finansiranog od strane Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini. Ovom kampanjom promovišu se korisne, inovativne i kreativne pristupe očuvanju prirode i životne sredine u našoj zemlji. Cilj je...
Read More
U okviru projekta „Zajednički odgovor“, kojeg finansira Evropska unija, u Bosni i Hercegovini je, u periodu 25-28.03.2024 godine održan niz aktivnosti sa predstavnicima institucija nadležnih za oblast civilne zaštite iz BiH i CG, na temu integralnog planiranja spremnosti, s ciljem smanjenja rizika od prirodnih nesreća i drugih katastrofa. Obuke su imale za cilj podizanje svijesti...
Read More
U okviru StartUp10 programa, koji ima za cilj promovirati sigurnost hrane i zapošljavanje mladih u deset (10) italijanskih partnerskih zemalja (Albanija, Alžir, Bosna i Hercegovina, Egipat, Etiopija, Jordan, Kenija, Liban, Tunis i Uganda), LINK Poduzetnički centar poziva kandidate – startup kompanije da se prijave za učešće u programu razvoja lokalnih kompanija koje posluju u sektorima...
Read More
Sa osjećajem tuge, ali i ponosa što je bio dio naših života, odajemo počast vizionaru, kreativcu, borcu i nadasve divnom čovjeku i kolegi Enveru Sarvanu! Enver Sarvan je dao nemjerljiv doprinos lokalnom i regionalnom razvoju, kao i razvoju poduzetništva u čitavoj državi, a posebno u svojoj Posavini. Uspostavio je prvi poslovni inkubator u Bosni i...
Read More
U Prijedlogu Zakona o poduzetničkoj inicijativi, koji je Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru donošenja, kao subjekti poduzetničke infrastrukture, definisane su poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije i tehnološko-poduzetnički centri.  Pojmovnim određenjem ovih subjekata niz organizacija koje pružaju podršku razvoju poduzetništva, kao što su razvojne agencije, udruženja, klasteri, tehnološki parkovi nisu prepoznate Zakonom. Ove organizacije...
Read More
LINK poduzetnički centar poziva sve mlade poduzetnike i poduzetnice sa područja Mostara, Jablanice, Prozor Rame, Konjica i Gornjeg Vakufa-Uskoplja da iskoriste priliku i dobiju podršku za unapređenje svog poslovanja. Planirane su tri vrste podrške. 10 mladih poduzetnika će dobiti priliku da poboljšaju nivo digitalizacije svog biznisa. Analizirat će se trenutni nivo digitalizacije, te kreirati plan...
Read More
1 2 3 41