Category

Novosti
Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini objavljuje: JAVNI POZIV za učlanjenje u Mrežu za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, i to kroz ulogu punopravnog ili člana bez prava glasa. Svaka pravna osoba registrovana kao udruženje ili fondacija u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, a koja prihvata Statut i...
Read More
U organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i suorganizaciji Ministarstva privrede HNK/Ž danas je održan sastanak na temu „Ubrzanje procesa reformi registracije biznisa u sudovima FBiH“. Učešće na sastanku su uzeli predstanici sva tri sektora, Federalno Ministarstvo enrgije, industrije i rudarstva; Federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta; Federalno Ministarstvo trgovine; Ministarstvo privrede HNK/Ž;...
Read More
Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar Tomislav Majić susreo se u Ministrvu gospodarstva/privrede HNK/Ž sa ministrom Željkom Laketić. Tokom sastanka, predjsednik Majić je upoznao ministra i predstavio realizirane, ali i aktuelne projekte Udruženja LiNK, te rezultate petnaestogodišnjeg postojanja i rada Udruženja LiNK. Tijekom sastanka je posebice stavljen naglasak na CSSP Program, a još...
Read More
  Predstavnici Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, učestvovali su na okruglom stolu „Bosnia and Herzegovina Qualifications Framework for Higher Education“ u sklopu projekta TEMPUS. Događaj je organiziran na Sveučilištu u Mostaru, koji je ujedno jedan od partnera na projektu. Na događaju su učestvovali predstavnici obrazovnih institucija, sektora nevladinih organizacija, privatnog sektora, te međunarodnih organizacija.  ...
Read More
Predstavnici Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar učestvovali su na „visibility“ konferenciji pod nazivom „SEE  2007-2013 u susret Dunavskom transnacionalnom programu 2014-2020“, koju je organizirala Direkcija za europske integracije u Sarajevu. Prvi dio konferencije je bio posvećen promociji dosadašnjih rezultata SEE programa u BiH u kojem su organizacije koje su uspješno realizirale projekte iz ovoga programa...
Read More
  Predstavnici Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar su prisustvovali konferenciji povodom  završetka projekta „Projekt za razvoj međunarodnog turističkog koridora Hercegovine“ i otvaranju regionalnog povezničkog centra u Tulima, Općina Trebinje. Projekt je realizovala Japanska agencija za međunarodnu suradnju JICA u suradnji sa Gradom Trebinje.   Uspostavljeni centri su prilika za zapošljavanje, naročito u ruralnim...
Read More
U sklopu projekta Jačanje kapaciteta Organizacija civilnog društva (OCD) i promocije volonterskog rada i Incijativa mladih s područja općine Čapljina, izrađen je Priručnik o otpadu za osnovne škole. Priručnik je urađen prema „Zelenom Paketu“ i koji je odobren od svih ministarstava u Bosni i Hercegovini za korištenje u osnovnim školama u BiH. Projekt financira Europska...
Read More
Predstavnici medija iz 14 zemalja EU održali sastanak sa predstavnicima institucija vlasti i organizacijama civilnog društva među kojima je Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Udruženje žena „ONE“. Sastanku ispred Udruženja LiNK su prisustvovali predsjednik Tomislav Majić i Alisa Gekić. Na sastanku je razgovarano o poslovnom okruženju u BiH, prilikama i mogućnostima za...
Read More
U organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac/Modriča i  Federalnog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u mostarskom hotelu Ero održan je stručni skup na temu„Uloga i značaj poslovnih/agro inkubatora u stvaranju novih poslovnih subjekata i novih radnih mjesta“. Na skupu su govorili predstavnici vlasti i sami poduzetnici,...
Read More
Stručnjak za rad sa mail i srednjim poduzećima (MSP) i zagovaranje Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar Alisa Gekić održala je predavanje studentima treće godine Ekonomskog fakulteta Džemal Bijedić na temu „Poslovno okruženje u BiH – stanje i prijedlozi za poboljšanje“.   Predavanje je održano u prostorijama Udruženja LINK, gdje su sudionici upoznati s...
Read More
1 22 23 24 25