Category

Novosti
(SARAJEVO, 26. januar/siječanj 2015. god.) U organizaciji Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac i Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, u Sarajevu se 29. januara/siječnja 2015. godine u Hotelu Sarajevo organizuje konferencija za štampu putem koje će se svečano najaviti kampanja javnog zagovaranja za poboljšanje poslovnog okruženja. Na konferenciji za štampu će se predstaviti ciljevi...
Read More
Održavanjem dvije Fokus grupe, i to u Srebreniku 13.01.2015 godine i Žepču 15.01.2015.godine, Nezavisni biro za razvoj (NBR) je nastavio sa realizacijom planiranih fokus grupa  na temu: „Transparentnost utroška sredstava za sanaciju šteta od poplava/klizišta za MSP u BiH“. Naime, na ovu temu su u posljednja dva mjeseca održane još četiri Fokus grupe i to...
Read More
Projekat „Održivi razvoj turizma – Preko hercegovačkih staza do dubrovačkih Elafita“ finansiran je sredstvima Evropske unije u okviru IPA Programa prekogranične saradnje  Hrvatska – Bosna i Hercegovina. Projekat se implementira u saradnji osam partnera iz BiH, Hrvatske i Italije na području Ravnog, Neuma, Ljubinja Trebinja (BiH), Dubrovnika i Elafitskih otoka (Hrvatska) od decembra/prosinca 2014. do...
Read More
 Dobrodošli na Via Dinarica Plavu stazu! Pozivamo vas da na biciklima ili pješice otkrijete prirodnu, historijsku, sakralnu i kulturnu baštinu jugoistočnog dijela Hercegovine ( Ravno, Neum, Trebinje i Ljubinje) i dubrovačkih ostrva Elafita: Koločep, Lopud, Šipan. Kroz tri pješačke i tri biciklističke staze, dužine oko 150 km, smještene između 0 i 1756 m nadmorske visine,...
Read More
U ponedjeljak, 08.12.2014. godine, u Hotelu Ero u Mostaru organiziran je završni događaj projekta „Program osposobljavanja za pružanje podrške i asistencije licima sa intelektualnim teškoćama“. Projekt su u partnerstvu realizirali Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Socijalno-edukativni centar SEC – p.j. Mostar, uz financijsku potporu Instituta za međunarodnu suradnju Njemačkog saveza visokih narodnih...
Read More
U četvrtak 4.12.2014.god. u hotelu Bristol u Mostaru održana je XIII redovita Skupština Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar na kojoj su jednoglasno usvojena izvješća o radu Upravnog i Nadzornog odbora te usvajanje financijskog izvještaja za 2013.godinu. Kao uspjeh posebice je naglašeno imenovanje Udruženja LiNK u članstvo tima za Programiranje IPA 2 projekata Europske...
Read More
Ovaj projekat je finansiran od Europske unije u okviru IPA programa Prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007 -2013. Nositelji projekta su: Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar ( BiH) i Turistička zajednica Grada Dubrovnika (RH), a partneri na projektu su: Općina Ravno, ATA- asocijacija avanturističkog turizma ( BiH) i OXFAM (Italija), Razvojna agencija...
Read More
U Mostaru je, 27.11.2014., održana završna konferencija projekta „Jačanje konkurentnosti na tržištu rada kroz proces cjeloživotnog učenja“, kog je implementiralo Udruženje za preduzetništvo i posao LiNK u partnerstvu sa Institutom za mašinstvo „Univerziteta „Džemal Bijedić“ i talijanskom nevladinom organizacijom COSPE-Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti. Na konferenciji su predstavljeni postignuti rezultati projekta, koji su...
Read More
U periodu od 10.-13. novembra/studenog 2014. god., članovi projektnog tima projekta SEE INNOVA, su prisustvovali zadnjem sastanku Upravljačkog odbora projekta i završnom događaju „Bridging Regions in Europe“ koji se održao u Budimpešti u Mađarskoj. Ovaj događaj se organizirao u suradnji s mađarskim nacionalnim uredom za inovacije i Ministarstvom za ekonomiju Mađarske – Klaster za razvoj...
Read More
Predstavnici Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar su u četvrtak, 13.11.2014.godine posjetili poduzetnički inkubator BIOS u Osijeku. BIOS je inkubator koji, uz potporu Grada Osijeka, poduzetnicima početnicima omogućuje najam po subvencioniranim cijenama. Zajedno s najmom, stanar BIOS-a dobiva savjetodavne usluge, edukaciju te prezentaciju i promidžbu, a BIOS se trudi svakog poduzetnika razvijati i individualno,...
Read More
1 24 25 26 27 28 29