Category

Program
Samo jako i učinkovito civilno društvo, koje zagovara rješavanje problema velikog broja građana donosi povećano učešće građana u procesima odlučivanja. Stoga je petogodišnji (2013-2018) Program CSSP, kojeg finansira USAID, a provode Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) fokusiran na tri ključne oblasti: Jačanje legitimiteta organizacija civilnog društva (OCD) da bi...
Read More