Da li su štete od poplava mogle biti manje?

Održavanjem dvije Fokus grupe, i to u Srebreniku 13.01.2015 godine i Žepču 15.01.2015.godine, Nezavisni biro za razvoj (NBR) je nastavio sa realizacijom planiranih fokus grupa  na temu: „Transparentnost utroška sredstava za sanaciju šteta od poplava/klizišta za MSP u BiH“. Naime, na ovu temu su u posljednja dva mjeseca održane još četiri Fokus grupe i to u Domaljevcu, Šamcu, Tuzli i Odžaku.

 

Fokus grupe su održane u okviru druge komponente Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP program) koja se odnosi na kampanju javnog zagovaranja Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta. CSSP program finansira USAID i Ambasada Velike Britanije u BiH. NBR je, zajedno sa Udruženjem za podeuzetništvo i posao LiNK Mostar, izabran za koordinatora sektora Politike ekonomskog razvoja u BiH CSSP programa.

Na fokus grupama u Srebreniku i Žepču su prisustvovali predstavnici nadležnih opštinskih organa, obrtnika, udruženja privrednika i nevladinih organizacija. Tokom rasprave  došlo se  do nekoliko značajnih zaključaka, ali se ipak, kao najznačajniji,  može izdvojiti činjenica da bi štete od poplava na području BiH bile znatno manje da su prethodno preduzete odredjene preventivne mjere – mjere zaštite od poplava. Tako bi npr. šteta na području opštine Srebrenik, koja je samo u poslovnom sektoru procijenjena u iznosu od cca 3,8miliona KM, bila znatno manja, da je prethodno izvršena regulacija korita rijeke Tinje. Kao drugi značajan zaključak  može se istaći činjenica da je i dalje potrebno voditi i kompletirati evidenciju o nastalim štetama, i to ne samo u majskim, već i u junskim i augustovskim poplavama, radi sanacije istih. Zatim, proces dodjele grant sredstava, sa aspekta formalne procedure, potrebno je pojednostaviti kao i kriterije koji bi, po mogućnosti, u što većoj mjeri, bili  prilagođeni  stvarnim korisnicima. Lokalne vlasti bi, takodjer, trebale da iskažu određeni stepen odgovornosti   prema oštečenim privrednicima, pa ako već nisu u mogućnosti da im pomognu direktno,onda to mogu uraditi pružanjem finansijske ili nefinansijske pomoći, neki to čine indirektno, npr. ukidanjem određenih taksi ili umanjenjem koncesione naknade, privremenim ustupanjem slobodnih objekata za nastavak proizvodnje….

Navedeni zaključci su još više doprinijeli unaprijeđenju i preciziranju nacrta Analize podrške oporavka biznisa u poplavljenim područjima BiH, na osnovu koje će LEDnet (mreža za ekonomski razvoj) pristupiti zagovaranju prema nadležnim kantonalnim i entitetskim vlastima u cilju transparentnijeg utroška sredstava za sanaciju nastalih šteta od poplava/klizišta za MSP u BiH. Kao i na svakoj fokus grupi, i na ovim je iskazana potreba da se od strane nadležne vlasti što prije kreira dugoročni Program za sanaciju nastalih šteta od poplava/klizišta za MSP, kojeg još uvijek nema.

Related Posts