E- KURSEVI

U okviru projekta “Novo upravljanje tržištem rada u suradnji sa visokim obrazovanjem u dunavskom području” – EDU LAB rađeno je na kreiranju novog Modela upravljanja koji će prikazati dobre prakse u dualnom obrazovanju iz dunavske regije, te na jednom mjestu sakupiti podatke o pojedinim zemljama uz preporuke za unapređenje (stanje, prepreke za uspostavljanje dualnog sistema, mogućnosti za poboljšanje, glavne aktere…).

Nakon više-mjesečnog rada više od dvadeset organizacija iz deset zemalja dunavske regije,  Model je kreiran i spreman za predstavljanje javnosti.

Radi boljeg pregleda te prilagođavanja različitim interesnim skupinama, Model je predstavljen u vidu policy dokumenta te kroz e-kurseve. E-kursevi su dostupni na interaktivnoj web platformi na kojoj su predstavljeni putem multimedijalnog sadržaja (video materijali, fotografije, grafički prikazi, tekstualni sadržaj…).  Da biste pristupili e-kursevima potrebno je da se registrujete na slijedećoj web platformi. 

Molimo Vas da nakon pregleda, ocijenite kurseve (na dnu stranice ćete pronaći obrazac za evaluaciju) kako bi se njihov sadržaj kontinuirano ažurirao i poboljšavao u skladu sa vašim komentarima.

Program sufinansira EU (ERDF i IPA).

Više o EDU LAB projektu možete pročitati ovdje

Related Posts