EDU-LAB

EDU-LAB je projekt koji financira Europska unija s ciljem poboljšanja profesionalnih šansi mladih ljudi u Podunavlju.

Polazište za razvoj novog razmišljanja jest razvoj kapaciteta. EDU-LAB okuplja partnere iz sektora visokog obrazovanja, poslovnih organizacija, nacionalnih javnih tijela i kreatora politike. Ovaj zajednički proces učenja uključivat će daljnje aktere civilnog društva.

Više od 20 partnera iz 10 zemalja surađivat će 2,5 godine kako bi obrazovanje i zapošljavanje povezivali na održiv način. Razvit će se novi model upravljanja koji će stvoriti obvezujuću predanost “Danubijskom poveljom za mlade talente”.

 

Related Posts