EU I ILO OJAČALI KAPACITETE CENTRA ZA KAMEN

U okviru projekta „Zvuk kamena – Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena“ koji finansira Evropska unija, izvršena je nabavka specijalizovane opreme za strojnu obradu kamena za Centar kamena Posušje.

Na ovaj način stvoreni su preduslovi za trajnu obuku i prekvalifikaciju mladih osoba u Centru za kamen Posušje. Prvo iskustvo u strojnoj obradi kamena imat će priliku steći pedeset osoba sa područja ŽZH koji će u okviru projekta proći program obuke za zanimanje „klesar“, kao i buduće generacije Srednje strukovne škole Posušje.

Uručenje opreme izvršeno je u prisustvu menadžmenta Udruženja LiNK i menadžmenta Srednje strukovne škole Posušje.

Projekat „Zvuk kamena“ ima za cilj kroz institucionalizaciju lokalnog partnerstva za zapošljavanje ŽZH stvoriti trajne preduslove za zapošljavanje u sektoru proizvodnje i prerade kamena. Ovo lokalno partnerstvo je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Evropska unija finansira sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Related Posts