FINALNA RANG LISTA KANDIDATA  KOJI SU APLICIRALI ZA GRANT SREDSTVA  U OKVIRU PROJEKTA „NATURBOSNIAHERZEGOVINA: ZAŠTIĆENA PODRUČJA I ODRŽIVI RAZVOJ“, AID 012003

U skladu sa Javnim pozivom za učešće na obukama „Pokreni svoj posao“ s ciljem ostvarivanja grant i mentorske podrške u okviru projekta „NaturBosniaHerzegovina“, a na osnovu Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele grant sredstava i Odluke o imenovanju Komisije, te dodjeljenih bodova, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK objavljuje finalnu rang listu korisnika grant sredstava za područje Nacionalnog parka Sutjeska i Parka prirode Blidinje u okviru projekta “NaturBosniaHerzegovina”.

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK će kontaktirati kandidate koji su ostvarili pravo na dodjelu granta u svrhu potpisivanja Ugovora.

Napomena: U skladu sa Pravilnikom o načinu dodjele grant sredstava svi kandidati koji su ostvarili minimalno 60 bodova su ispunili uslove za dodjelu grant sredstava. 

Related Posts