Glas poduzetnika Hercegovine za spas male privrede

Glas poduzetnika Hercegovine je grupa obrtnika, malih i srednjih firmi,čiji je cilj da se u suradnji sa odgovarajućim razinama vlasti u FBiH i HNK/Ž usaglase, provjere, vrijednosno determiniraju i vremenski programiraju kao jasne i efikasne ekonomske mjere za opstanak male privrede Hercegovine.

Glas poduzetnika Hercegovine je formiran nakon što se grupa obrtnika i poduzetnika priključila Udruženju LiNK te povezala sa ostalim udruženjima  i komorama Hercegovine.

U našoj manjoj online bazi trenutno imamo 610 prijavljenih firmi/obrta sa preko 6700 djelatnika.
Kao posljedica novonastale situacije, dosad je uručeno preko 1000 otkaza, a najavljeno je i novih 4.300 otkaza. Dosad zabilježeni gubitak je cca. 15 miliona KM.

Kroz kontinuiranu komunikaciju, razmjenu ideja, informacija i uspostavljanje saradnje sa različitim akterima, definisali smo ključne prijedloge i inicijative za spas male privrede Hercegovine. Iako je ispred naše grupe objavljeno nekoliko prijedloga interventnih mjera Vlade za ublažavanje ekonomskih posljedica na obrte i male poduzetnike, javno smo pozvali i pružili ruku saradnje radi uspostave svakodnevnog dijaloga sa institucijama vlasti tri kantona/županije u Hercegovini, općinama, gradovima i u cijeloj FBiH.

15.04.2020. godine smo svim nadležnim nivoima vlasti uputili model i prijedlog mjera za spas male privrede (set predloženih mjera je dostupan na slijedećem linku: Mjere za spas male privrede)

Smatramo da je transparentan i partnerski javni dijalog  ključni preduslov za uspješne rezultate na ovom polju.

Stojimo na raspolaganju za sve konzultacije,za bilo koju pomoć i dugoročno planiranje ekonomskih mjera.

 

 

Related Posts