Integrirana turistička ponuda područja tri jezera

U Mostaru je 29.5.2018. godine održana zajednička radionica sa akterima razvoja iz sve tri partnerske općine ( Jablanica, Prozor-Rama i Posušje), s ciljem usaglašavanja dokumenta Integrirana turistička ponuda područja tri jezera. Nakon predstavljanja nacrta ovog dokumenta uslijedila je diskusija svih prisutnih i rezultirala sa usaglašenim dokumentom Integrirane turističke ponude. Korisnost ovog dokumenta je višestruka, s jedne strane predstavlja glavne turističke resurse i potencijale ovog područja, a s druge strane daje preporuke za razvoj turizma, planiranje turističkih tura za područje tri jezera…


Također su na ovom radnom sastanku prezentirane karte tri općine, koje obuhvataju jezera Jablaničko, Ramsko i Tribistovo, sa mapiranim turističkim resursima, kojih je ukupno 130.
Ove aktivnosti se provode uz podršku projekta ‘Razvoj turizma na tri jezera’ kojeg kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal“.

 

Related Posts