Izvršena primopredaja kompaktnog ultrazvučnog uređaja za ispitivanje materijala kroz projekat BetMet na Mašinskom fakuletu Univerziteta “Džemal BIjedić” u Mostaru od strane Udruženja LiNK

Prodekan za naučno-istraživački rad, doc. dr. Edin Džiho istakao je da će navedeni uređaj, trenutno najsavremeniji uređaj ovog tipa na tržištu, znatno unaprijediti usluge, povećati konkurentnost na tržištu i proširiti mogućnosti rada Instituta za mašinstvo, kao i Mašinskog fakulteta u Mostaru. “Imat ćemo mogućnost ispitivanja šireg spektra usluga i proizvoda, te dobijanja pouzdanijih rezultata, što će definitivno unaprijediti usluge Instituta i Fakulteta, jer će studenti imati priliku da se upoznaju sa novom opremom, vidjeti kako funkcioniše na tržištu i na koji način se mogu detektovati određene nesavršenosti u materijalima. Pored samog uređaja, u paket usluga uključena je i obuka, koja je uspješno realizovana”, kazao je prodekan Džiho.

Projekat BetMet dio je EU4Business projekta, koji finansira Evropska Unija i Vlada SR Njemačke, a provodi Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK u saradnji sa partnerima, Mašinski fakultet u Mostaru, IT Odjel d.o.o Mostar i Eurosjaj d.o.o Konjic.

Related Posts