Jačanje saradnje između privrede i obrazovnih institucija

Na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, organizirana je svečana dodjela zahvalnica poslovnim partnerima Fakulteta,koji su studentima omogućili obavljanje stručne prakse u protekloj akademskoj godini.

Ekonomski fakultet je 2010. godine uveo stručnu praksu kao obavezan predmet te jedan od preduslova okončanja studija, a takva praksa je nastavljena i na studiju Poslovna informatika koga je Ekonomski fakultet razvio sa Fakultetom informacijskih tehnologija. Studenti završnih godina Ekonomskog fakulteta i studija Poslovna informatika imali su priliku da znanja i vještine stečene na Fakultetu upotpune praktičnim radom, kako bi se što bolje pripremili za tržište rada.

Na ceremoniji dodjele zahvalnica, prisutnima su se obratili predstavnici Fakulteta, privrede kao i studenti koji su istakli važnost praktične nastave te predstavili pojedinačna iskustva u firmama u kojima su obavljali praksu.

Između ostalog naglašena je važnost jačanja saradnje između privrednog i obrazovnog sektora, kako bi se stvorili što bolji preduslovi za usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada.

Udruženje LiNK je u protekloj akademskoj godini obezbijedilo praksu za dva studenta sa Ekonomskog fakulteta, a kroz angažman i rad LiNKovih članova Upravnog odbora obezbijeđena je praksa za još dva studenta.

Udruženje LiNK  u okviru EDU LAB projekta, kojeg sufinansira EU, aktivno radi na promociji važnosti uspostave dualnog obrazovanja, kako bi se smanjio nesklad između ponude i potražnje na tržištu rada te odliv mozgova iz BiH. LiNK će u narednom periodu nastaviti raditi na poboljšanju saradnje sa obrazovnim institucijama te obezbjeđenju prakse za studente, s ciljem stručnog usavršavanja i što bolje pripreme za tržište rada. 

 

Related Posts