Javni poziv za pružanje mentorske podrške biznisima

Pozivamo zainteresovane nove biznise sa područja Jablanice i Konjica da iskažu interes za mentorsku podršku za razvoj poslovanja. Mentorska podrška će biti pružena u sklopu implementacije projekta „Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica“ koji finansira EU iz programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Cilj podrške je i da se unaprijedi efikasnost postojećih programa podrške za nove biznise u Jablanici i Konjicu, odnosno osnaže podržani biznisi.

Pod novim biznisima se podrazumjevaju svi biznisi osnovani u protekle 3 godine na osnovu programa podrške Općine Jablanica i Grada Konjica.

Za izražavanje interesa je potrebno poslati e-mail na info@linkmostar.org sa informacijama o vrsti biznisa i vrsti/oblasti potrebne mentorske podrške.

Rok za izražavanje interesa je 20.12.2023.

Sa svim zainteresovanim biznisima će se obaviti razgovor.  

Više informacija možete dobiti na dole navedene kontakte / email adrese:

Rasim Tulumović, Udruženje LiNK

Tel/Fax: +387 36 289 862 / 061 89 49 16

E-mail: rasim@linkmostar.org                                

Related Posts