JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUKAMA “POKRENI SVOJ POSAO” – II CIKLUS

Udruženje LiNK i Grad Mostar pozivaju nezaposlene osobe koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“. Obuke se organizuju u okviru projekta „LINK4StartUps“ koji se provodi u okviru programa „EU4BusinessRecovery – COVID-19 Investment Response“ koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi UNDP u partnerstvu sa GIZ i Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

Projekat „LiNK4StartUps“, u partnerstvu implementiraju Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Grad Mostar, Grad Konjic, Općina Prozor – Rama, Služba za zapošljavanje HNK/Ž, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar – Ekonomski fakultet, RadIN d.o.o. Mostar i Eurosjaj d.o.o. Konjic. Cilj projekta je poboljšati održivosti start-up biznisa koje vode ranjive skupine sa tržišta rada, na području Grada Mostar, Grada Konjic i Općine Prozor-Rama.

Predmet Javnog poziva je podrška nezaposlenim licima sa područja Grada Mostara da pokrenu vlastiti biznis.

Podrška uključuje:

 1. Podrška pri kreiranju poslovne ideje

Za 10 učesnika će biti organizovan ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR). Obuka uključuje teoretski i praktični dio, a učesnici obuke će dobiti potreban nastavni materijal. Tokom obuke, svaki učesnik će za svoju ideju kreirati biznis plan.

 • Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa

Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu najboljih biznis ideja/biznis planova za pokretanje biznisa koji će dobiti podršku kroz: 

 • Grant sredstva do 6.500,00 KM za nabavku osnovnih sredstava za rad,
 • Savjetodavna i stručna podrška.
 • Podrška pri vođenju biznisa

Podržani biznisi će nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava najbolje ocijenjenim poslovnim planovima za drugi ciklus Javnog poziva iznosi 26.000,00 KM. Svi kandidati će tokom obuke biti detaljno informisani o kriterijima za ocjenu kvaliteta biznis plana. 

Na javni poziv se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa područja Grada Mostara koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti vlastiti posao.

Prednost prilikom prijavljivanja će imati pripadnici navedenih kategorija:

 • Žene svih uzrasta
 • Mlade nezaposlene osobe do 35 godina (muškarci i žene)
 • Osobe sa invaliditetom
 • Pripadnici nacionalnih manjina

U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani:

 • Trgovine i kafići
 • Pekare, osim pekara sa posebnim vrstama peciva
 • Lutrije i igre na sreću

Za učešće na obukama kandidati trebaju zadovoljavati slijedeće uslove:

 • Da su nezaposleni
 • Imaju motivaciju za pokretanje vlastitog biznisa
 • Da registruju osnovnu djelatnost na području Grada Mostara (ukoliko odlukom komisije njihova ideja bude odabrana za finansiranje)

Obuke će biti realizovane u periodu januar – februar 2023. godine, a planirani početak obuka je 25.01.2023. godine.

Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama.

Zainteresirani kandidati treba da popune online prijavni obrazac koji je dostupan na sljedećem LINKu.

Rok za podnošenje prijava je 17.01.2023. do 23.00 sata. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt za pitanja:

Gabrijela Zekić Cvitković, Udruženje LiNK Mostar; +387 36 580 151, info@linkmostar.org

Related Posts