Javni poziv za učlanjenje u Mrežu za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini

Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini objavljuje: JAVNI POZIV za učlanjenje u Mrežu za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, i to kroz ulogu punopravnog ili člana bez prava glasa.

Svaka pravna osoba registrovana kao udruženje ili fondacija u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, a koja prihvata Statut i ciljeve Mreže radi ostvarivanja svojih interesa u Mreži, može biti punopravan ili član bez prava glasa Mreže, ako se po svojoj djelatnosti bavi ruralnim razvojem u Bosni i Hercegovini.

S toga, ovom prilikom, pozivaju sve organizacije koje se bave aktivnostima i provođenjem projekata u sektoru ruralnog razvoja da popunjen zahtjev za članstvo pošalju na jednu od mail adresa: m.savic@aced.org.ba,tule@redah.ba ili koordinator@ruralnamreza.ba, i na taj način iskažu interes u jačanju kapaciteta odnosno u radu i razvoju Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini.

Zahtjev za članstvo možete preuzeti na web stranici: http://ruralnamreza.ba/.
Pročitati prava i obaveze punopravnih i članova bez prava glasa, kao i kriterijume za članstvo u Mreži također možete pročitati na web stranici: http://ruralnamreza.ba/.
Kako bi Vaš zahtjev za članstvo u Mreži uzeli u razmatranje potrebno je da Vašu organizaciju registrujete u bazu organizacija koja se nalazi na web stranici Mreže www.ruralnamreza.com odnosno na http://ruralnamreza.com/Login1.aspx?ReturnUrl=%2f.
Za više informacija kontaktirajte Mrežu na:
Marina Savić
Telefon: 051/325-610, 065/741-323. m.savic@aced.org.ba
Himzo Tule
Telefon: 036/480-936, 063/295-767.
tule@redah.ba

 

 

Related Posts