Kako bolje podržati razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH?

U Sarajevu je 20.11.2019. godine održana Druga godišnja konferencija “Kako bolje podržati razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH?”. 

Konferenciju su organizovali: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH, Vijeće stranih investitora u BiH i EDA Agencija za razvoj preduzeća, uz podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju (SIDA) putem Ambasade Švedske.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Delegacije Europske Unije, Ambasade Kraljevine Holandije,  Federalnih ministarstava, Vlade Brčko Distrikta i drugih relevantnih institucija kao i predstavnici privatnog i NVO sektora. Ispred Udruženja LiNK, učešće  na Konferenciji je uzeo g. Tomislav Majić, predsjednik Udruženja.

Ovom prilikom je predstavljen novi strateški okvir podrške za razvoj MSP i poduzetništva u BiH 2021-2027, koji je usklađen sa evropskim okvirom te pruža mogućnost za harmonizaciju i ujednačavanje strategija i politika podrške za razvoj MSP u BiH. Razgovarano je i o modelu podrške izvoznicima kao i modelima investicija u MSP. Kroz interaktivnu panel diskusiju sa predstavnicima  privatnog sektora, razmijenjena su iskustva i dosadašnja praksa te doneseni zaključci sa preporukama za unapređenje.

 

 

Related Posts